Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

Onmisbare Visual Studio Code Plugins

De meest onmisbare plugins voor Visual Studio Code op 'n rijtje.

Het gebruik van Visual Studio Code wordt binnen het frontend development team sterk aangeraden. Op deze manier zijn we zeker dat de tools die we gebruiken om samen betere code te schrijven, bij iedereen hetzelfde zijn.

Productiviteit

Werk sneller en efficiënter door enkele slimme en handige plugins.

Auto Close Tag

https://github.com/formulahendry/vscode-auto-close-tag

Auto Rename Tag

https://github.com/formulahendry/vscode-auto-rename-tag

Better Comments

https://github.com/aaron-bond/better-comments

Bracket Pair Colorizer 2

https://github.com/CoenraadS/Bracket-Pair-Colorizer-2

VS Code ES7 React/Redux/React-Native/JS snippets

Enkele onmisbare snippets bij het schrijven van React code.

https://github.com/dsznajder/vscode-es7-javascript-react-snippets

Npm Intellisense

https://github.com/ChristianKohler/NpmIntellisense

Path Intellisense

https://github.com/ChristianKohler/PathIntellisense

Code Linting

lint, or a linter, is a tool that analyzes source code to flag programming errors, bugs, stylistic errors, and suspicious constructs

ESLint

https://github.com/Microsoft/vscode-eslint.git

EditorConfig for Visual Studio Code

https://github.com/editorconfig/editorconfig-vscode

Prettier

https://github.com/prettier/prettier-vscode

Algemeen

Enkele basis plugins.

Babel Javascript

https://github.com/michaelgmcd/vscode-language-babel

Babelrc

https://github.com/waderyan/vscode-babelrc

Debugger for Chrome

https://github.com/Microsoft/vscode-chrome-debug

Drupal Syntax Highlighting

https://github.com/mastazi/VS-code-drupal

Visual Studio Code CSS Support for HTML Documents

https://github.com/ecmel/vscode-html-css

IntelliSense for CSS class names in HTML

https://github.com/Zignd/HTML-CSS-Class-Completion

IntelliSense for CSS, SCSS class and ID names in HTML, Latte, Slim...

https://github.com/gencer/HTML-Slim-CSS-SCSS-Class-Completion

Markdown All in One

https://github.com/yzhang-gh/vscode-markdown

npm

https://github.com/Microsoft/vscode-npm-scripts.git

Collaboration

Handig om samen met collega's naar een probleem te zoeken - door je Visual Studio Code te delen met een collega.

Live Share

https://github.com/MicrosoftDocs/live-share

Live Share Chat

https://github.com/vsls-contrib/chat

Live Share Extension Pack

https://github.com/MicrosoftDocs/live-share

Git

Enkele plugins om je git workflow te verbeteren.

Git Graph

https://github.com/mhutchie/vscode-git-graph

Gitlens

https://github.com/eamodio/vscode-gitlens