Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

WCAG: wat betekenen de richtlijnen van toegankelijkheid?

Al gehoord over de principes van webtoegankelijkheid? Als een door AnySurfer erkende webbouwer draagt Wieni deze richtlijnen hoog in het vaandel. Check hieronder wat we daarmee bedoelen. 

 

 

 

 

WCAG: een introductie 

Bij online toegankelijkheid denken veel mensen alleen aan de website 'bruikbaar maken voor mensen met een beperking'. Maar accessibility reikt veel verder dan dat. Een toegankelijke website betekent in de eerste plaats in hoeverre ze beschikbaar is gemaakt voor ene zo groot mogelijk publiek. Daarom stelde het W3C - in samenwerking met mensen en organisaties van over de hele wereld - de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) op.

Dat is een hele rits richtlijnen waar elke website verplicht aan moet voldoen, en zijn opgebouwd volgens 4 principes: 

1. Waarneembaarheid 

 • Er zijn tekstalternatieven om afbeeldingen te beschrijven
 • De site bevat voice-overs voor video content
 • Titels worden op een logische manier gebruikt
 • Onderverdelingen worden aangeduid met meer dan alleen kleuren
 • De inhoud is zo opgebouwd dat gebruikers ze kunnen raadplegen via het toetsenbord  

 

2. Bruikbaarheid  

 • De website is toegankelijk via computermuis, toetsenbord en hulpsoftware zoals screenreaders 
 • De website voorziet de mogelijkheid om auditieve feedback te geven 
 • Gebruikers kunnen moeiteloos navigeren door de website, ook via het toetsenbord
 • Gebruikers kunnen video en audio makkelijk bedienen, door de content te pauzeren en stop te zetten
 • Links hebben een duidelijke omschrijving, zodat ze steeds de juiste verwachtingen scheppen

 

3. Verstaanbaarheid   

 • Geschreven content bestaat uit korte zinnen in de taal van de gebruiker in kwestie
 • Bevat de tekst op de website afkortingen, dan worden die steeds duidelijk omschreven 
 • De website voorziet heldere foutmeldingen
 • De website voorziet zinvolle labels voor formulieren 

 

4. Robuustheid    

 • De HTML code van de website is zodanig opgebouwd dat speciale hulptechnologieën je aanbod kunnen lezen  

 

 

Drie niveaus 

Verder zijn de eisen van WCAG onderverdeeld in drie verschillende niveaus. Criteria met een grote impact voor een grote groep gebruikers, die eenvoudig zijn toe te passen, vallen onder niveau A. De eisen voor Niveau AA zijn in sommige gevallen voor een welbepaalde groep gebruikers, maar heeft nog steeds een impact op veel gebruikers. Niveau AAA biedt de beste ondersteuning, maar vergt technisch het meeste werk en bevat vooral criteria die voor heel specifieke gevallen belangrijk zijn.

De drie A-levels

A

Het minimale niveau waar je verplicht aan moet voldoen. Is dat niet het geval, dan zal ondersteunende technologie (screenreader) de inhoud van de pagina misschien niet kunnen lezen, begrijpen of met de pagina in interageren. 

AA

Het ideale scenario, nu verplicht voor Europese overheidswebsites.

AAA

De beste ondersteuning, typisch bepaald voor websites voor een specifiek doelpubliek. 

Wist je dat een Europese richtlijn de websites van de overheid verplicht om te voldoen aan WCAG 2.1 niveau A en AA?

 

 

The Web Accessibility Directive

Hulpmiddelen en tips voor developers

Weet je niet waar te beginnen? Dan is de Accessibility Developer Guide jouw vaste stek. Verder biedt ook Google bij zijn Web Fundamentals een interessante cursus aan.  

Op deze belangrijke zaken moet je letten: 

Enkele tools die standaard zijn vervat in de meeste browsers: 

De WCAG worden regelmatig bijgewerkt met nieuwe criteria, om nog meer te voldoen aan de wensen van de hedendaagse gebruiker. Raadpleeg hieronder de meest recente versie, en ga even na hoe je jouw website kunt verbeteren!

Bekijk meest recente WCAG