Update: extra maatregelen rond remote en flexibel werken in Corona-tijden 🦠

Timetracking met Harvest

Wieni gebruikt Harvest voor haar timetracking. Timetracking is een cruciaal element binnen Wieni en wel om volgende redenen: de facturatie is hieraan gekoppeld, er kan snel gereageerd worden op tussentijdse budgettaire statusvragen van klanten en je kan makkelijk je eigen gepresteerde uren in het oog houden.


Wieni gebruikt Harvest voor haar timetracking. Timetracking is een cruciaal element binnen Wieni en wel om volgende redenen:

  1. de facturatie is hieraan gekoppeld;

  2. er kan snel gereageerd worden op tussentijdse budgettaire statusvragen van klanten;

  3. je kan makkelijk je eigen gepresteerde uren in het oog houden.

Zet altijd een omschrijving bij je timetracking

Het is altijd aangewezen om een korte opmerking bij je timetracking toe te voegen, dit kan zijn:

  • briefing

  • technische analyse

  • issuenummer (vb. Issue #57 of https://wieni.githost.io/wieni/www.motoren-toerisme.be/issues/57)

  • ...

Dit helpt de project managers enorm verder bij facturatie of vragen van klanten.

Elke maandagmiddag voor 12u00 dienen alle timesheets gesubmit te zijn. Dit omwille van de twee bovenstaande redenen.

Moet je nonstop timetracken van ‘s ochtends t.e.m. ‘s avonds?

Neen, absoluut niet. We werken in een 40-uren werkweek, dus je moet uiteraard deze uren presteren en registreren. Het is echter niet de bedoeling dat je doorlopend timetrackt gedurende 6u of 8u. Niemand kan zich zo lang aan één stuk concentreren. Even ontspannen tussendoor is altijd een goed idee om nadien met een fris hoofd er opnieuw in te vliegen. Op volgende momenten mag je niet timetracken: lunchpauze, wandelingetje, roken, cola halen, … 

Hoe weet je op welk project je moet timetracken?

In een issue (dat aan een project hangt) zal er altijd verwezen worden naar een milestone, bv. ‘v6’. Zo weet je dat je op volgend project moet timetracken: ‘dnsbelgium.be | v6 - jaarverslag’. Indien er zowel een project op regie is (bv. joker.be | v40 - regie) als een project met uitbreidingen (bv. joker.be | v40 - uitbreidingen), dan kijk je of er aan het issue het label ‘feature request’ gekoppeld is. Zo ja, dan track je op ‘uitbreidingen’, zo nee, dan track je op ‘regie’. Indien beide projecten er zijn, dan timetrack je een deploy op ‘uitbreidingen’. Voor projecten op regie is het cruciaal dat het issuenummer in je timetracking vermeld wordt. Dit omdat de facturatie hier 100% aan gekoppeld is.

Als er geen actief project is, dan meldt je dit even aan de project managers. Zij zullen dan een project openzetten of aanmaken.

Tools om te timetracken

Harvest tool als applicatie

Je kan de Harvest tool in de browser zelf gebruiken, maar je kan ook de applicatie installeren en via één klik je timer starten en stoppen. De Harvest app kan je ook op je smartphone installeren en zo je uren starten, stoppen of submitten.

Enkele situaties

Indien het niet duidelijk is op welk project je moet timetracken of er staat geen project open, vraag het gerust aan de project managers. Zij helpen je graag verder.