Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

Werkgever met een topreputatie

Een duurzame carrière uitbouwen start vooral met zorg te dragen voor jezelf. Maar ook als werkgever probeert Wieni haar steentje bij te dragen aan een optimale werksfeer. Op basis van de resultaten van de Mediasensor enquête lijkt Wieni daar alvast ook in te slagen.

Attentia rapport: externe benchmark voor België

Volgens de Mediasensor scoort Wieni op de meeste categorieën substantieel gunstiger dan de benchmark (ster).

De Mediasensor enquête

Attentia en Mediarte bundelen regelmatig de krachten in het project Mediasensor: een grootschalige enquete in de audiovisuele sector. De laatste keer werd ze afgenomen bij 4.200 mediaprofessionals en hun bedrijven om de psychosociale risico’s in onze sector in kaart te brengen. Wat blijkt? Wieni scoort hier opvallend hoger dan haar sectorgenoten.

Er zijn een aantal categorieën te onderscheiden in de enquête:

Sterk engagement & veel plezier in het werk

87% van de Wieni's geven aan dat ze zich geëngageerd voelen binnen de organisatie en zelfs 93% van de werknemers gaven aan dat ze plezier in hun werk beleven.

Hoge arbeidskwaliteit

Arbeidskwaliteit is een zeer uitgebreid luik van de ondervraging en is natuurlijk een breed begrip: dit gaat van inspraak tot autonomie, tot appreciatie rond verloning, steun van collega's, werktempo en work-life-balance. Ook daar scoort Wieni ook steeds boven de 80%. En voor "rolambiguiteit" of "veranderingen in het werk" zelfs 100%.

Helpen stress te vermijden

Alle mogelijke bronnen of oorzaken van stress pakt Wieni actief aan en zie je ook in de resultaten: wat betreft taakeisen, werktempo, fysieke arbeidsomstandigheden, jobonzekerheidemotionele & geestelijke belasting zijn er geen acute werkpunten en scoort Wieni gemiddeld beter dan haar sectorgenoten binnen de audiovisuele sector.

Ongewenst gedrag? Onbestaande!

Als het gaat over agressie, conflicten, ongewenst sexueel gedrag of pesten op het werk, scoort Wieni uitermate hoog. Wat wil zeggen dat deze aspecten ten eerste niet getolereerd worden, maar gelukkig ook helemaal niet plaatsvinden. 100% van onze werknemers heeft daar namelijk alleen maar een positieve score aan gegeven.

Voldoende motivatiebronnen 

Wat betreft arbeidsorganisatie, steun van de directe leiding, afwisselend en uitdagend werk en arbeidsvoorwaarden presteert Wieni over het algemeen beter dan de benchmark.

De benchmark

Op de volgende afbeelding zie je de score waar Wieni best trots over mag zijn. Op alle facetten scoort ze met haar groene cirkel beter dan haar sectorgenoten (ster)

Wat werknemers over Wieni vertellen:

"Ik eindig zelden mijn werkdag gestrest. Dit is omdat we managers hebben die goed op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt en hun best doen om te zorgen voor een haalbare planning."

Pham, Backend Developer

"Ik kan mijn natuurlijke interesses op gebied van webtech up to date houden en toepassen/implementeren daar waar het voor Wieni interessant is. Er draaien steeds verschillende projecten uit verschillende werelden en dat houdt je scherp."

Bart, Cloud Engineer bij Wieni

Wil jij ook een echte Wieni worden?

We zoeken regelmatig nieuwe collega's.

Bekijk onze openstaande jobs