Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

Wat maakt een succesvolle cases vol good vibes?

Wat zoeken wij zelf in onze klanten en projecten? We proberen een goeie balans te vinden van parameters die goed moeten zitten om zoveel mogelijk positieve vibes te creëren in een project. De beste cases in ons portfolio zijn diegene waar er minstens 4 van de 5 wijzertjes in de goede richting wijzen.

1. Vertrouwen van de klant

Bij elk nieuw project wordt er gezocht naar een match tussen Wieni en de opdrachtgever. Bij de meeste digitale projecten zijn duurzame, langetermijnsrelaties van cruciaal belang. We komen niet af met ellenlange contracten of lastenboeken, maar we werken op basis van transparantie, wederzijds vertrouwen en bepalen zo samen de in te slagen wegen. 

2. User Centered Design

Projecten waar de gebruiker centraal staat hebben bij ons een streepje voor. The user is always right. Uiteraard gaan we op zoek naar een match met welomschreven business needs. Maar B2C applicaties met een concrete meerwaarde voor de eindgebruiker zijn op ons lijf geschreven. Dit doen we met mindset waar waar user surveys, feedback polls, user interviews, kwalitatieve testing en A/B testing centraal staan.

3. Een uitdaging in Traffic & Performance 

Serieuze bezoekerspieken? Hoog aantal concurrent users? Caching challenges? Webapplicaties waar traffic & performance cruciale factoren zijn? Plannen voor je cloud architectuur? In al onze cases hebben we hier iets zeer specifieke ervaring mee.

4. Een complexe Content- & Informatie structuur

Met onze jarenlange ervaring in contentprojecten voor de media - en andere- sectoren, weten we als de beste hoe we de klant kunnen begeleiden om content te groeperen, structureren, labelen, taggen en categoriseren,... Ook op dit vlak mag er gerust een uitdaging inzitten om veel content in het CMS op een heldere manier te ontsluiten in een eenvoudige frontoffice.

5. Budgettaire speelruimte & Uitgebreide Scope

Budgetteren is kunst. We kunnen alles, maar vooral in functie van het budget. "When you pay peanuts, you get monkeys". We proberen vooral om met een zo klein mogelijk budget te starten, en dan kijken wat er nodig is, ipv het budget al in de eerste fase van het project op te branden. Daarom kijken we in eerste instantie wat we kunnen schrappen, proberen we "scope creep" zo te vermijden, werken we op vele, kleine releases (kill your darlings) met dito budgetten.