Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

Toegankelijke content op jouw website

Een aantal aanbevelingen die je kan gebruiken om toegankelijke content te schrijven.

Vermijd meedere line breaks

Meerdere line breaks worden soms gebruikt om extra witruimte tussen items te krijgen. Ze kunnen echter vervelend zijn voor mensen met een screen reader.

Maak consistent gebruik van titels

Titels worden gebruikt om structuur aan te brengen. Ze zijn er in verschillende niveau's (van 1 tot 6). De titel van een artikel op pagina, wordt meestal gebruikt als de h1. Gebruik voor verdere structuur de juiste titels, van h2 tot h6. Gebruik dus geen h3 in plaats van h2 omdat je dit mooier vindt.

Geef afbeeldingen een alt text

Als je een afbeelding gebruikt in de content van je website is het belangrijk om een tekstueel alternatief te voorzien. Deze tekst is belangrijk voor blinde surfers. Zij krijgen deze beschrijvende tekst te horen. De tekst wordt tevens gebruikt wanneer een afbeelding (om een bepaalde reden) niet geladen kan worden.

Wanneer is een alt tekst noodzakelijk?

Stel jezelf de volgende vraag: is de inhoud van deze afbeelding noodzakelijk om de inhoud van het artikel te snappen? Is het antwoord ja, voorzie dan zeker een alt tekst.

Wanneer je antwoord nee is en de afbeelding dus eerder decoratief is, ter ondersteuning van de inhoud, dan kan je dit veld leeg laten.

Gebruik van bulleted and numbered lists

Wanneer je een lijst of opsomming aan het maken bent, is het gebruik van een ongesorteerde of gesorteerde lijst aangeraden. Een unorderded list (of bulleted list) gebruik je wanneer de volgorde van de items niet van belang is. Een ordered list gebruik je wanneer de volgorde van de items wél belangrijk is.

Zo zijn bij een recept zijn de ingrediënten een underordered list; aangezien de volgorde niet van belang is. De verschillende stappen om het gericht te maken zijn een ordered list. Deze volgorde is van belang.