Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

De visie van Wieni op projectsucces

Succesvolle projecten hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn voorbeelden van aflopende driehoeken. Maar wat is een aflopende driehoek? Om dat goed te begrijpen, definiëren we eerst het tegenovergestelde, namelijk een oplopende driehoek.

Wat is een oplopende driehoek?

Twee kenmerken van een project zijn tijd en fuzz. Onder fuzz verstaan we:

  • Betrokkenheid van teamleden en stakeholders

  • De tijd die geïnvesteerd wordt
  • Onzekerheid
  • Zenuwachtigheid
  • De hoeveelheid communicatie
  • Waakzaamheid
  • ...

Als je een diagram tekent met "tijd" als X-as en hoeveelheid “fuzz” als Y-as, zien projecten met een oplopende driehoek er als volgt uit:

oplopende driehoek

Als gevolg zie je bij oplopende driehoek projecten vaak crisissituaties aan het einde. Bij voorbeeld grote meetings waar iedereen wordt samengeroepen om het project nog goed te krijgen. 

“Hoe kan het dat we dat nu pas merken?” Een vaak genomen actie is om het toevoegen van extra mensen. Wat - in lijn met de wet van Brooks - de situatie meestal nog erger maakt.

Oplopende driehoeken hebben een heel negatieve invloed op zowel de kwaliteit van het afgeleverde product als de kwaliteit en tevredenheid van het team. 

Je hebt echter een keuze én een alternatief, namelijk projecten laten verlopen als aflopende driehoeken

Wat is een aflopende driehoek?

De aflopende driehoek is het tegengestelde van een oplopende driehoek, en de voorkeur voor Wieni. Het volledige team en de stakeholders maken een verbintenis om zo veel mogelijk fuzz zo vroeg mogelijk in de tijd te veroorzaken.

Dit betekent daarom niet dat je de scope van je project volledig in steen beitelt bij de start. Integendeel. Je focust op de brede horizon van je project bij de start, en verfijnt dit gaandeweg naar het einde. 

De aflopende driehoek heeft alles te maken met het uitklaren van gemeenschappelijke doelstellingen vroeg in het project. Met het zo snel mogelijk wegwerken van risico. Met het valideren van assumpties rond waarde. Wat is waardevol voor de gebruiker? Wat is technisch de meest efficiënte en effectieve manier om daarmee om te gaan?

Je evolueert van een push naar een pull manier van werken. Je wacht niet tot issues naar jou komen, maar je zoekt als team actief naar potentiële bedreigingen voor het project.

aflopende driehoek

Als je het op deze manier aanpakt, verandert alles. Projecten worden op tijd opgeleverd (of zelfs te vroeg). Met de juiste kwaliteit. En amper aanpassingen na lancering. Met weinig fouten. En belangrijker nog, zonder fuzz. Het voelt zelfs wat onwennig, want je voelt niet meer de adrenaline door het project gieren - een eigenschap van een oplopende driehoek.  

De driehoek kantelen

Hoe pak je projecten aan op een manier dat een oplopende driehoek een aflopende driehoek wordt? Hoe kantel je de driehoek?

Het is geen toeval dat agile praktijken populair zijn voor software ontwikkeling. Ze bevatten namelijk inherent elementen die aflopende driehoeken in de hand werken. De focus op transparantie, het iteratief werken, user stories, sprints,... zijn allemaal praktijken die fuzz veroorzaken vanaf de start.

In de praktijk

Lees meer over hoe we bij Wieni de driehoek kantelen.

Transparante rollen bij Wieni De Wieni gids voor interne communicatie