Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

Transparante rollen bij Wieni

Voor een oplopende driehoek is het essentieel dat van bij de start maximale duidelijkheid bestaat rond wat van wie verwacht wordt. Zodat er niet wordt uitgegaan van assumpties, maar er een eenduidige houvast is tijdens de dagelijkse projectwerking.

Basisprincipes

Wieni hanteert volgende basisprincipes in verband met rollen:

 • Er zijn 3 rollen: product owner, teamlid en coach (Dit sluit grotendeels aan op de rollen uit Scrum, maar dan toegepast op Wieni)
 • Een persoon kan slechts 1 rol tegelijkertijd vervullen binnen een project
 • Bij elke rol hoort een duidelijke set van aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden en verwacht gedrag.

Aansprakelijk betekent dat je wordt aangesproken als het niet gebeurt.

Verantwoordelijk betekent dat je mee verantwoordelijk bent om iets te laten gebeuren.

Verwacht gedrag is een manier om deze aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden te verduidelijken.  

Product owner

Verwacht gedrag

 • Vertaalt en beheert wensen en noden van de klant in een geprioriteerde backlog (Proxy)
 • Zorgt ervoor dat alle items in de backlog beantwoorden aan de “definition of ready” (klaar om mee aan de slag te gaan als teamlid) 
 • Er is maar 1 Product owner per project tegelijkertijd

Niet-verwacht gedrag

 • Items verdelen in taken en subtaken
 • Taken en subtaken toewijzen aan teamleden

Aansprakelijk

 • De geprioriteerde backlog bestaat, én is in lijn met de verwachtingen van de klant. (WHY)

Verantwoordelijk

 • Plannen van contactmomenten
 • Budget en planning
 • Er is een “definition of ready”  

Teamlid

Verwacht gedrag

 • Neemt werkt op uit de backlog op basis van de prioriteit
 • Weigert werk indien niet voldaan wordt aan de “definition of ready”
 • Verdeelt werk in taken voor het team in overleg met het team.  

Niet-verwacht gedrag

 • Enkel reactief taken opnemen
 • Wachten tot de Product owner of coach zeggen wat te doen
 • Zelf de backlog interpreteren en (sub)taken maken zonder overleg met de andere teamleden  

Aansprakelijk

 • Het uitvoeren van de (sub)taken (WHAT)
 • Er is een “definition of ready” opgemaakt als checklist om werk toe te laten
 • De backlog is vertaald naar (sub)taken
 • De (subtaken) zijn toegewezen 

Verantwoordelijk

 • De product owner krijgt alle informatie om de complexiteit van werk in te schatten ten opzichte van de waarde

Coach

Verwacht gedrag

 • Geeft pro-actief en reactief advies en ondersteuning over technologie, proces, user experience,...

Niet-verwacht gedrag

 • Het zelf doen (code schrijven, product owner rol overnemen,...)

Aansprakelijk

 • Er is advies gegeven. (HOW)
 • Er is transparantie en duidelijkheid over geformuleerd advies.

Verantwoordelijk

 • Er is een “definition of ready”

Deze aanpak is volledig gericht op het zelforganiserend maken van teams, en in lijn met het concept van gealigneerde autonomie

Wie welke rol uitoefent staat op de Wiki-pagina van elk project in Gitlab.