Timetracking met Harvest

Wieni gebruikt Harvest voor haar timetracking. Timetracking is een cruciaal element binnen Wieni en wel om volgende redenen: de facturatie is hieraan gekoppeld, er kan snel gereageerd worden op tussentijdse budgettaire statusvragen van klanten en je kan makkelijk je eigen gepresteerde uren in het oog houden.


Wieni gebruikt Harvest voor haar timetracking. Timetracking is een cruciaal element binnen Wieni en wel om volgende redenen:

 1. de facturatie is hieraan gekoppeld;

 2. er kan snel gereageerd worden op tussentijdse budgettaire statusvragen van klanten;

 3. je kan makkelijk je eigen gepresteerde uren in het oog houden.

Elke maandagmiddag voor 12u00 dienen alle timesheets gesubmit te zijn.

Moet je nonstop timetracken van ‘s ochtends t.e.m. ‘s avonds?

Neen, absoluut niet. We werken in een 40-uren werkweek, dus je moet uiteraard deze uren presteren en registreren. Het is echter niet de bedoeling dat je doorlopend timetrackt gedurende 6u of 8u. Niemand kan zich zo lang aan één stuk concentreren. Even ontspannen tussendoor is altijd een goed idee om nadien met een fris hoofd er opnieuw in te vliegen. Op volgende momenten mag je niet timetracken: lunchpauze, wandelingetje, roken, cola halen, … 

Hoe weet je op welk project je moet timetracken?

In een issue (dat aan een project hangt) zal er altijd verwezen worden naar een milestone, bv. ‘v6’. Zo weet je dat je op volgend project moet timetracken: ‘dnsbelgium.be | v6 - jaarverslag’. Indien er zowel een project op regie is (bv. joker.be | v40 - regie) als een project met uitbreidingen (bv. joker.be | v40 - uitbreidingen), dan kijk je of er aan het issue het label ‘uitbreidingen’ gekoppeld is. Zo ja, dan track je op ‘uitbreidingen’, zo nee, dan track je op ‘regie’. Indien beide projecten er zijn, dan timetrack je een deploy op ‘uitbreidingen’.

!! De uitzondering op deze regel is DNS Belgium: hier mag je enkel op het regie project tracken als het label 'regie' aan een issue hangt.

Zet altijd een omschrijving bij je timetracking

Voor projecten op regie is het cruciaal dat het issuenummer in je timetracking vermeld wordt. Dit omdat de facturatie hier 100% aan gekoppeld is.

Als er geen actief project is, dan meldt je dit even aan de project managers. Zij zullen dan een project openzetten of aanmaken.

Hoe weet je op welke taak je moet timetracken?

Project management

 • Uitbreiding inschatten
 • Kickoff met klant
 • Kickoff design
 • Kickoff development
 • Dagelijkse standups
 • Weekly call met klant
 • Meeting met klant (fysiek of per call) 
 • Demo CMS aan klant
 • Overlopen technische analyse met klant
 • Demo frontend/backend aan pm
 • Design feedback overlopen/review 
 • Wireframes feedback overlopen/review 
 • Planning opmaken
 • Praktische zaken bespreken met klant (SLA, garantie, hosting, etc)
 • Hosting bespreken
 • Overdracht design naar development
 • Frontend standup
 • Backend standup

Functionele & Technische Analyse

 • Functionele analyse 
 • Technische analyse
 • Technische analyse vertalen in issues voor development ploeg
 • Stuurgroep functionaliteit X
 • Externe service bekijken/onderzoeken

Kwaliteitsgarantie

 • Voorbereiding testing doc met scenario’s
 • Browser testing
 • Device testing
 • Interne testing team
 • Verwerking issues door pm na interne testing

 

Tools om te timetracken

Harvest tool als applicatie

Je kan de Harvest tool in de browser zelf gebruiken, maar je kan ook de applicatie installeren en via één klik je timer starten en stoppen. De Harvest app kan je ook op je smartphone installeren en zo je uren starten, stoppen of submitten.

Enkele situaties

Indien het niet duidelijk is op welk project je moet timetracken of er staat geen project open, vraag het gerust aan de project managers. Zij helpen je graag verder.