Vuilbakken

Als je van je vuil af wil op Wieni moet je je naar de keuken begeven en op het einde rechts afdraaien, daar vind je de PMD bak (groen deksel met gaten) en de bak voor het restafval (geel deksel).  

Bij Wieni wordt wekelijks de vuilzak naar de daar voorziene ruimte gebracht op -1 door de kuisploeg.  Dit volstaat meestal, maar af en toe, na een buitengewoon grote [vettige woensdag] bestelling, zit hij op woensag al vol. Aangezien niemand de frietjes of sushi van de dag ervoor wil rieken, werd er een vuilnis manager aangesteld. De meest logische keuze was [Kobe] aangezien hij al het meest met vuil in aanraking was gekomen na 5 jaar vuile Wieni code.  

De taak, zoals eerder vermeld, heeft niet veel om handen: een keer om de twee weken gemiddeld de vuilzak met de lift of trap naar -1 brengen naar de afval ruimte naast de fietsenstallingen en met een dramatische zwiep in de container gooien. Het is maar af en toe dat de zak lekt en je broek onder de stinkende sappen hangt.  

Aangezien het papier en glas wegdoen, veel fysiek intensiever werk is, werd deze taak uit handen gegeven aan de nieuweling [Wietse].